Oferujemy szkolenia, prowadzone przez doświadczony zespół praktyków

  • prawa pacjenta
  • zasady stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego
  • zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i jej udostępnianie
  • zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu medycznego
  • przyjęcie do szpitala osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • prawa pacjentów przebywających w szpitalu w ramach stosowania środków zabezpieczających.