Aleksandra Wachocka

Aleksandra Wachocka Magister prawa, administracji. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Specjalizuje się w prawie medycznym, administracyjnym oraz cywilnym. Wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując w sektorze prywatnym jak i w samorządowej administracji publicznej. W latach 2011-2016 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Wykładowca prawa administracyjnego i prawa pracy w szkole policealnej. Uczestniczka wielu kursów kwalifikacyjnych, warsztatów oraz szkoleń miękkich. Od kilku lat swoje zainteresowana koncentruje na problematyce związanej z prawem medycznym, prawami pacjenta, prawnymi aspektami organizacji służby zdrowia, prawami osób przebywających w szpitalach psychiatrycznych w ramach środków zabezpieczających oraz problematyką kompleksowego zarządzania w organizacji.

Wioletta Maciejewska-Kisiel

Wioletta Maciejewska-Kisiel Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Szkołę Trenerów. Profesjonalnie przygotowana do projektowania, realizacji i ewaluacji szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów kierowanych do różnych grup zawodowych, m.in. pracowników oświaty, pracowników służby zdrowia, terapeutów, psychologów oraz dla urzędników administracji publicznej. Specjalistka z zakresu arteterapii i choreoterapii. Prowadziła poradnictwo dla pracowników socjalnych, udzielając im wsparcia w sytuacjach kryzysowych, poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, postępowania w sytuacjach trudnych. Współtworzyła i realizowała programy edukacyjno-profilaktyczne w zakresie zaburzeń psychicznych dla społeczności lokalnych, kursy asertywności dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Wspierała realizacje projektów z zakresu organizacji funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - „Warsztaty poprawiające komunikacje w bliskich związkach dla osób psychicznie chorych i ich rodzin”.
Wieloletni praktyk w obszarze stosowania praw pacjenta i organizacji sytemu opieki zdrowotnej, trener umiejętności miękkich.

Mariusz Miśkiewicz

Mariusz Miśkiewicz Magister pedagogiki, pedagogiki socjalnej, doradztwa zawodowego. Trener, szkoleniowiec. Wykładowca w policealnych szkołach medycznych na terenie województwa śląskiego. Od kilku lat pracownik urzędów administracji publicznej. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w szpitalach psychiatrycznych.
Uczestnik wielu kursów, szkoleń i wizyt studyjnych podnoszących dotychczasowe umiejętności i kwalifikacje m.in. z zakresu prawa, psychologii, opieki medycznej, psychoterapii, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i przetwarzania informacji, jak również kreatywności, innowacyjności czy przedsiębiorczości. Absolwent Akademii NFZ. Autor dwóch artykułów zamieszczonych w Polsko-Ukraińskim Roczniku „Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia”, nr XIV i XV. z zakresu wypalenia zawodowego i niedostosowania społecznego. Zwolennik mentoringu i coachingu w nauczaniu oraz w pracy.